Lễ ăn hỏi 11 tráp

Lễ ăn hỏi 11 tráp đang dạng phong phú về các mẫu lễ vật của họ nhà trai mang tới nhà gái. Thông thường với loại tráp 11 tráp, các gia đình cần liên hệ với dịch vụ cưới hỏi trọn gói để đặt riêng. Loại lễ 11 tráp khá đặc biệt và cầu kỳ…