Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống đặt ở đâu

Tráp ăn hỏi là gì – Những điều cần biết để có đám hỏi thành công

Người Việt Nam rất coi trọng truyền thống và lễ nghi. Và đặc biệt trong chuyện cưới hỏi đại sự của mỗi người thì cần rất nhiều thủ tục, lễ tiết. Trong đó, tráp ăn hỏi là gì được nhiều bạn trẻ quan tâm và muốn tìm hiểu để có sự chuẩn bị tốt nhất…