Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống

Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống với nhiều hương vị đặc trưng từ xa xưa để lại. Ăn hỏi là một nét đẹp văn hóa được lưu truyền tới thế hệ hiện đại. Mâm tráp ăn hỏi là lời mở đầu câu chuyện giúp gia đình nhà trai tới gặp gỡ và đặt vấn…